C 2012 - Všechna práva vyhrazena
DATOZ s.r.o.
+420 244 460 037
Společnost DATOZ působí v oblasti správy pohledávek již od roku 1998.
Jedná se o zkušenou dynamicky se rozvíjející společnost, která pro vyří-
zení záležitostí našich klientů využívá metod a přístupů v současné době
dostupných, vybavenou pro činnost dostatečným a moderním technickým
zázemím jakož i kvalifikovaným a početným lidským potenciálem. Našimi
klienty a partnery jsou především leasingové společnosti, pro které zaji-
šťujeme naplnění jejich práv vzniklých na základě jejich podnikatelských
aktivit. Při naší činnosti spolupracujeme i s jinými subjekty, jež se zabývají
obdobnou činností i se státními orgány, jenž mají souvztažnost k dané
problematice.
- Správa pohledávek
- Jednání na DI Policie ČR
- Zajišťování předmětu leasingu
- Zpracování dat a informací
- Prověřování potenciálních
klientů
Mezi naše spokojené
zákazníky patří:  
- MONETA AUTO, s.r.o.
- ŠkoFIN s.r.o.
- Vltavín Leas a.s.
Zde se můžete přihlásit
a sledovat stav Vaší
zakázky.
Tento vstup je z důvodů
bezpečnosti ochrany dat
možný pouze pod
registrací.


Dodavatel služeb v oblasti
spojených s předčasným ukončováním
zákaznických smluv
Zajišťování předmětu financování
Jednání na dopravních
inspektorátech
Zpracování dat a informací
Prověřování potenciálních klientů
Naše průměrná úspěšnost
se pohybuje na hranici
92%
Vaše spokojenost pod kontrolou
Vytvořili jsme pro Vás
BLOG